Afgifter

Som forsikringsselskab er vi af Staten blevet pålagt at opkræve afgifter på forsikringspræmien. Ud over præmien for forsikringen opkræver vi derfor også statsafgift på 1,1% af præmien. Statsafgiften tilfalder ikke Fri Forsikring A/S men afregnes direkte til staten.