Sådan dækker JobSikring

Med JobSikring, som er en arbejdsløshedsforsikring, kan du få udbetalt op til 90 % af din hidtidige bruttoløn, minus AM-bidrag. Her får du overblik over, hvornår og hvor længe du er dækket af JobSikring, hvis du mister dit job.

Video om JobSikring

Tryk på videoen og få svar om JobSikring - nemt og enkelt!
Du er dækket efter en kvalifikationsperiode på 6 måneder
Når du køber JobSikring, starter en kvalifikationsperiode på 6 måneder. I kvalifikationsperioden skal du betale forsikringspræmie og have fast job som lønmodtager på mindst 30 timer om ugen. JobSikring dækker dig, hvis du bliver opsagt efter kvalifikationsperioden er udløbet. Du er ikke dækket, hvis du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, eller får konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt.

Du har en selvrisikoperiode på 30 dage
Selvrisikoperioden starter dagen efter, at din opsigelsesperiode er udløbet. Du kan få udbetalinger fra JobSikring, når selvrisikoperioden på de 30 dage er slut. Du må gerne arbejde i selvrisikoperioden. Få overblik over dækning, selvrisiko og kvalifikationsperiode her.


Så længe er du dækket af JobSikring
Du har mulighed for at få udbetalinger fra JobSikring i 3 perioder på hver op til 6 måneder. Forud for hver 6 måneders periode er der 30 dages selvrisiko. Når du har brugt din første udbetalingsperiode på op til 6 måneder, skal du igen have fast job i 3 måneder, for at få ret til en ny 6 måneders udbetalingsperiode. Har du fået udbetalinger fra JobSikring i 3 perioder, skal du have haft fast job igen i 6 sammenhængende måneder, for at få ret til 3 nye perioder med op til 6 måneders udbetaling i hver periode. Få overblik over udbetalingsperioder og genoptjening her.

Sådan får du udbetalinger fra JobSikring 
JobSikring er bagudbetalt, ligesom dagpenge - og i de fleste tilfælde løn. For at vi kan udbetale til dig, skal du indsende en udbetalingserklæring den 2. sidste søndag i hver måned. Vi udbetaler senest 5 dage efter, vi har modtaget den. Pengene bliver sat ind på din NemKonto cirka 5 dage efter. Udbetalingerne følger faste optjeningsperioder, der løber fra 2. sidste søndag til 2. sidste søndag i måneden efter. Det vil sige, at optjeningsperioderne og dermed udbetalingerne ikke følger kalendermånederne. Din første udbetaling vil derfor være mindre end de følgende, fordi den kun dækker perioden fra den 1. i kalendermåneden til den 2. sidste søndag i samme måned, hvor optjeningsperioden slutter. Få overblik over optjening og udbetaling af arbejdsløshedsforsikringen JobSikring her.

Beregn pris og køb JobSikring

- Fri lønsikring uden krav om medlemskab i en a-kasse eller fagforening

- Personlig karrierecoach som hjælper dig videre i din karriere

- Høj udbetaling i op til 6 måneder

- Dækning op til 90 % af din bruttoløn minus AM-bidrag