Sådan dækker JobSikring

Med JobSikring, som er en arbejdsløshedsforsikring, kan du få udbetalt op til 90 % af din hidtidige bruttoløn, minus AM-bidrag. Her får du overblik over, hvornår og hvor længe du er dækket af JobSikring, hvis du mister dit job.

Video om JobSikring

Tryk på videoen og få svar om JobSikring - nemt og enkelt!
Du er dækket efter en kvalifikationsperiode på 6 måneder
Når du køber JobSikring, starter en kvalifikationsperiode på 6 måneder. I kvalifikationsperioden skal du betale forsikringspræmie og have fast job som lønmodtager på mindst 30 timer om ugen. JobSikring dækker dig, hvis du bliver opsagt efter kvalifikationsperioden er udløbet. Du er ikke dækket, hvis du bliver opsagt i kvalifikationsperioden, eller får konkret grund til at tro, at du vil blive opsagt.

Du har en selvrisikoperiode på 30 dage
Selvrisikoperioden starter dagen efter, at din opsigelsesperiode er udløbet. Du kan få udbetalinger fra JobSikring, når selvrisikoperioden på de 30 dage er slut. Du må gerne arbejde i selvrisikoperioden. Få overblik over dækning, selvrisiko og kvalifikationsperiode her.


Så længe er du dækket af JobSikring
Du har mulighed for at få udbetalinger fra JobSikring i 3 perioder på hver op til 6 måneder. Forud for hver 6 måneders periode er der 30 dages selvrisiko. Når du har brugt din første udbetalingsperiode på op til 6 måneder, skal du igen have fast job i 3 måneder, for at få ret til en ny 6 måneders udbetalingsperiode. Har du fået udbetalinger fra JobSikring i 3 perioder, skal du have haft fast job igen i 6 sammenhængende måneder, for at få ret til 3 nye perioder med op til 6 måneders udbetaling i hver periode. Få overblik over udbetalingsperioder og genoptjening her.

Sådan får du udbetalinger fra JobSikring 
JobSikring er bagudbetalt, ligesom dagpenge - og i de fleste tilfælde løn. For at vi kan udbetale til dig, skal du indsende en udbetalingserklæring den 2. sidste søndag i hver måned. Vi udbetaler senest 5 dage efter, vi har modtaget den. Pengene bliver sat ind på din NemKonto cirka 5 dage efter. Udbetalingerne følger faste optjeningsperioder, der løber fra 2. sidste søndag til 2. sidste søndag i måneden efter. Det vil sige, at optjeningsperioderne og dermed udbetalingerne ikke følger kalendermånederne. Din første udbetaling vil derfor være mindre end de følgende, fordi den kun dækker perioden fra den 1. i kalendermåneden til den 2. sidste søndag i samme måned, hvor optjeningsperioden slutter. Få overblik over optjening og udbetaling af arbejdsløshedsforsikringen JobSikring her.

Beregn pris og køb JobSikring

- Fri lønsikring uden krav om medlemskab i en a-kasse eller fagforening

- Personlig karrierecoach som hjælper dig videre i din karriere

- Høj udbetaling i op til 6 måneder

- Dækning op til 90 % af din bruttoløn minus AM-bidragIndtast din månedsløn og klik på beregn. Så ser du din pris* og den dækning, vi anbefaler dig. Du kan maksimalt forsikre dig for 90 % af din bruttolønminus AM-bidrag, men du kan altid vælge en lavere dækning, hvis det passer bedre til dit behov. 

-

- / -

* Priserne tillægges en præmieafgift på 1,1 % til staten

Køb JobSikring

- / -

Vær opmærksom på, at du skal have fast arbejde på mindst 30 timer om ugen for at købe JobSikring

Hvis du ønsker at skifte til Jobsikring, skal du sikre dig, at JobSikring træder i kraft senest dagen efter, at din nuværende forsikring ophører. Gem policen fra din nuværende forsikring og kontakt os for at høre, hvad du skal være opmærksom på, når du skifter forsikring. Du kan nu fortsætte dit køb!

Vær opmærksom på, at du ikke kan få udbetalinger fra a-kassen og JobSikring samtidig. Du bør derfor overveje, om du vil beholde din a-kasse, når du køber JobSikring. Du kan først få udbetalinger fra Jobsikring efter kvalifikationsperioden på 6 måneder. I den periode kan du med fordel beholde din a-kasse. Du kan nu fortsætte dit køb!

For at købe JobSikring skal du tilmelde dig Betalingsservice
* Priserne tillægges en præmieafgift på 1,1 % til staten