Få svar på dine spørgsmål om JobSikring

Her har vi samlet de mest almindelige spørgsmål om JobSikring. Du er meget velkommen til at kontakte os her, hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål.

Hvad er JobSikring?

JobSikring er en privat lønsikring, som dækker dig ved ufrivillig ledighed. JobSikring er et alternativ til a-kassen og giver dig frihed og høj udbetaling, hvis du er uheldig at miste jobbet.    


Hvad skal jeg tjene, for at kunne købe JobSikring?

Lønsikringen er for dig, der tjener mindst 24.155 kr. om måneden før skat. Du skal være mellem 18-55 år, være i fast job og have et opsigelsesvarsel på mindst 3 måneder. Når du køber JobSikring, må du ikke være opsagt.

Se købsbetingelserne her.


Hvor finder jeg forsikringsbetingelserne?

Her finder du forsikringsbetingelserne.

Du får også et godt overblik over JobSikring i dette produktfaktaark.


Hvad kan jeg forsikre mig for, og hvad koster det?

Du kan vælge en dækning på mellem 20.000 og 30.000 kr. om måneden afhængig af, hvad du tjener. Det koster mellem 560 - 840 kr. om månedenDu kan forsikre dig for maksimalt 90 % af din bruttoløn, minus AM-bidrag. Det vil sige, tjener du fx 27.500 kr. om måneden, kan du forsikre dig for 22.500 kr. Alle beløb er før skat.

Beregn din dækning og se din pris her.


Kan jeg trække præmien fra i skat?

Ja. Forsikringspræmien er fradragsberettiget.


Jeg er kunde i en a-kasse nu, kan jeg købe JobSikring?

Ja, men du kan ikke få dagpenge fra a-kassen og udbetalinger fra JobSikring samtidig. Overvej derfor, om du vil beholde din a-kasse, når du køber JobSikring. Du kan først få udbetalinger fra Jobsikring efter kvalifikationsperioden på 6 måneder. I den periode kan du med fordel beholde din a-kasse. Kontakt os gerne så du ved, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at skifte til JobSikring. 


Hvad går outplacementforløbet ud på?

Hvis du mister dit job, starter du i et outplacementforløb allerede 14 dage efter, du er blevet opsagt. Hver uge får du sparring fra din personlige Job Coach, der ruster dig til jobsøgningen og med de bedste tips og redskaber. Sammen laver I en plan, der sender dig godt og hurtigt videre til dit næste drømmejob. Det er obligatorisk at deltage i outplacementforløbet, men der er intet krav om fysisk fremmøde. Du kan holde møder med din Job Coach personligt, telefonisk eller via Skype.

Se mere om Job Coach, hvis du er blevet opsagt.

FAQ - Få svar her

Hvor lang tid skal jeg have haft forsikringen, før jeg kan bruge den?

Lønsikringen har en kvalifikationsperiode på 6 måneder. I den periode skal du betale præmie og have fast arbejde. Herefter er du dækket af lønsikringen, hvis du mister dit job. Husk du har en selvrisikoperiode på 30 dage, inden vi kan begynde at udbetale til dig. Vores dygtige karrierecoaches kan du dog bruge fra dag ét!


Hvor længe kan jeg få penge fra JobSikring?

Du kan få udbetalt JobSikring i maksimalt 6 måneder, hvis du mister dit job. For at få ret til nye 6 måneders udbetalinger, skal du have haft 3 måneders fast arbejde i mellemtiden. Vi udbetaler i alt for højst for 3 perioder - op til 6 måneder pr. periode. 


Kan jeg også bruge forsikringen, hvis jeg ikke mister mit job?

Ja. Når du har købt JobSikring, kan du fra første dag bruge Job Coach, som er vores team af karriereeksperter. Måske har du brug for input til, hvordan du kommer videre med din karriere eller gode råd i forbindelse med brancheskift eller personlig fremtoning? Få sparring på emner, der optager dig, der hvor du er i din karriere. 

Mere om Job Coach, til dig der er i job.


Hvornår får jeg den første udbetaling?

Den får du efter selvrisikoperioden på de 30 dage er slut. For at få udbetalinger, skal du sende en udbetalingserklæring til os den 2. sidste søndag i måneden. Pengene vil være på din NemKonto ca. 5 dage efter. Udbetaling af JobSikring følger ikke kalendermånederne, men nogle faste optjeningsperioder, der går fra 2. sidste søndag i måneden til 2. sidste søndag i måneden efter.


Må jeg arbejde, samtidig med at jeg får udbetalt JobSikring?

Ja du må gerne arbejde freelance eller have vikararbejde sideløbende. Vi modregner dog dagene i dine udbetalinger fra os. Arbejder du fx tirsdag og onsdag, udbetaler vi ikke JobSikring for de 2 dage. Det gælder uanset, hvor mange timer, du har arbejdet på de 2 dage, og hvad din indtægt har været. Husk derfor at oplyse på udbetalingserklæringen, hvilke dage du har haft arbejde.


Selvstændig bibeskæftigelse

Du bliver ikke modregnet i din udbetaling fra JobSikring, hvis du har timer eller indtægt fra selvstændig bibeskæftigelse, mens du er ledig. Skifter dit bierhverv til hovederhverv, skal du kontakte os, da JobSikring ikke dækker ved selvstændig hovederhverv. 


Stiller I krav til min jobsøgning?

Vi forventer blot, at du er aktivt jobsøgende og overholder aftalerne med din Job Coach.


Hvilke undtagelser skal jeg være opmærksom på?

Lønsikringen dækker ikke, hvis du selv siger dit job op, eller hvis du er blevet opsagt inden for kvalifikationsperioden, som er de første 6 måneder efter, du har købt forsikringen. Du kan heller ikke få udbetalt lønsikringen på dage, hvor du er syg eller fx udebliver fra et møde med din Job Coach, uden at melde afbud. 

Se mere om undtagelser i forsikringsbetingelserne.


Jeg har en lignende forsikring i dag, kan jeg skifte til JobSikring?

Ja. Har du i dag en lignende lønforsikring uden medlemskab af a-kasse, kan du skifte til JobSikring. Du skal dog selv opsige din anden forsikring og sikre dig, at JobSikring træder i kraft senest dagen efter, at din nuværende forsikring ophører. I nogle tilfælde kan du overføre ancienniteten fra din nuværende forsikring, så du hurtigere får glæde af din JobSikring. Kontakt os så du ved, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at skifte.


Er der andet jeg skal være opmærksom på?

Du er ikke dækket af JobSikring, når du er syg. Vælger du at opsige din a-kasse i forbindelse med køb af JobSikring, henviser vi til din kommune for vejledning omkring din ret til sygedagpenge.


Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at ringe til os alle hverdage mellem 10-14. Du kan også sende en mail til info@friforsikring.dk eller bruge vores kontaktformular. Vi svarer inden for 2 hverdage.

Beregn pris og køb JobSikring

- Fri lønsikring uden krav om medlemskab i en a-kasse eller fagforening

- Personlig karrierecoach som hjælper dig videre i din karriere

- Høj udbetaling i op til 6 måneder

- Dækning op til 90 % af din bruttoløn minus AM-bidrag